Kurumsal

Biz Kimiz?

Nokta Taşınmaz Değerleme A.Ş., Bankalar, Finans Kurumları ile diğer muhtelif kurum ve kuruluşlara gayrimenkul değerlemesi ve danışmanlığı yapmak, gayrimenkul projeleri geliştirmek amacıyla 22.04.2011 tarihinde konusunda deneyimli beş ortak tarafından kurulmuştur.

“Nokta Taşınmaz Değerleme A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri VIII No:35 sayılı tebliği uyarınca ‘’Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri’’ listesinde,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 02.08.2012 tarih ve 4887 sayılı kararı uyarınca “Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar” listesinde yer almaktadır.

Merkezi Bursa, Bölge Müdürlükleri Eskişehir, Denizli ve İstanbul olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Şirket ortakları uzun yıllar Bankacılık ile Resmi ve özel kurumlarda gayrimenkul değerlemesi ve finans konularında çeşitli görevlerde bulunmuşlardır.

Şirket ortakları bireysel olarak başta Bankalar olmak üzere birçok kurum ve finans kuruluşlarına değerleme raporu düzenlemiştir.

Nokta Taşınmaz Değerleme A.Ş. bünyesinde, gayrimenkul değerlemesi ve ekspertiz için gerekli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip, gayrimenkul değerlemesini bilen inşaat özelliklerini tanımlayabilen Mimar, İnşaat - Harita - Ziraat Mühendisleri ve Şehir Plancıları bulunmaktadır.