Hizmetler

Pazar Analizi ve Danışmanlık

Yatırımcı ve iş geliştirme kuruluşlarına proje geliştirme, gayrimenkul değerlemesi, fizibilite, pazar analizi, en verimli kullanım amacı ve değer tespiti konularında hizmet verilmektedir. Verilen bu hizmetin bağımsızlık ilkesi doğrultusunda yapılması firmaların karşılaşabileceği risk ve olumsuzluklardan uzaklaşılmasına imkân sağlamaktadır.

Bu kapsamda Fizibilite çalışması ve raporların hazırlanması, bölge analizleri ve değerlendirmeleri, imar planı danışmanlığı, en verimli kullanım amacı tespiti, boş arazi ve geliştirilmiş proje değer analizi, en iyi kullanım değeri analizi yapılmaktadır.