Hizmetler

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değeri, dönüştürülen alanda mevcut sosyal durum ve dönüşüm sonrası öngörülen sosyal yapı, dönüştürülecek alandaki fiziksel değerler ve dönüşüm sonrası oluşturulacak fiziksel yapının maliyeti, mevcut sektör bilgisi ile söz konusu kentsel dönüşümün verimlilik analizi yapılmaktadır.